Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 91, 2008

Kortlægning af kemiske stoffer i hovedtelefoner og høreværn

16-04-2008

Der er foretaget en kortlægning af markedet for hovedtelefoner og høreværn for at identificere produkter, der findes på markedet. Ud fra kortlægningen blev der udtaget 14 hovedtelefoner og 6 høreværn til analyse for, hvilke materialer produkter er lavet af. Resultaterne af analyserne viste, at de undersøgte produkter primært er lavet af polyurethan (PUR) eller silikone. Dette gør sig gældende for både hovedtelefoner og høreværn. PVC blev herudover identificeret i tre af de undersøgte høreværn. Disse resultater er suppleret med resultater fra en producent af hovedtelefoner, som har fået foretaget en analyse af hvilke stoffer, der var i et produkt. Ud fra disse resultater samt viden om hvilke tilsætningsstoffer, der normalt anvendes i materialerne er der foretaget en vurdering af om produkterne kan tænkes at indeholde stoffer i mængder, der kan skade sundheden. Der vurderes ikke ud fra den viden, der er indsamlet om produkterne, og de eksponeringsveje der er, at være en sundhedsrisiko ved anvendelsen af produkterne. Der kan dog ikke drages nogen sikre konklusioner, og rapporten skitserer, hvordan man evt. kan foretage en yderligere vurdering af evt. sundheds risici fra disse produkter.

Læs publikation