Miljøprojekt, 1214, 2008

Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn ?

29-04-2008

Rapporten beskriver mulighederne for at samkøre registerdata inden for miljø- og sundhedsområdet i relation til problemstillingen 'Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn'. Der er anvendt data vedr. tandstatus hos 5 og 15 årige børn, som samkøres med oplysninger om fluoridindhold i drikkevandet på børnenes bopæl. Projektet viser, at det er muligt at samkøre data fra de anvendte registre og påviser at drikkevandets indhold af fluorid stadig har en betydning for cariesforekomsten hos børn. Rapporten fremsætter tillige anbefalinger m.h.t. hvordan registrene kan forbedres for at lette samkøring for fremtidige projekter.

Læs publikation