Miljøprojekt, 1163, 2008

Fund af glyphosat og AMPA i drikkevand fra små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt

28-04-2008

28 private vandforsyningsanlæg blev undersøgt for glyphosat/AMPA.  Kilderne til glyphosat/AMPA i brønde var grund
og overfladevand fx fra behandlede gårdspladser, marker og hegn.  Brøndene lå i moræneler, der var horisontalt og vertikalt opsprækket.  Der kunne ikke med sikkerhed vises sammenhæng mellem fund og transport gennem sprækker. Sammenholdes afstand mellem brønde og kilder, falder glyphosat/AMPA koncentrationerne med stigende afstand.Coliforme bakterier blev fundet hyppigt i grundvand fra sprækkerne.

Læs publikation