Miljøprojekt, 1174, 2008

En registerundersøgelse af den danske befolkning

28-04-2008

Cirka 70.000 danske husstande modtager vand fra små enkeltvandforsyninger der ikke udsættes for samme kvalitetskontrol som de almene fællesvandværker. En stikprøveundersøgelse fandt pesticidrester i 60% af de undersøgte anlæg. Derfor sammenkobledes data fra syv forskellige befolkningsregistre for at få oplysninger om drikkevandsforsyning, kræftsygdomme og forekomst af misdannelser. Undersøgelsen peger på, at befolkningen med enkeltvandforsyning kan være udsat for pesticidrester, der muligvis kan påvirke deres helbred, hvilket understøtter fund fra tidligere undersøgelser. Da undersøgelsen er registerbaseret og ikke indeholder individbaserede oplysninger om eksponering og potentielle konfoundere, er det ikke muligt at drage endelige konklusioner om årsagssammenhænge.

Læs publikation