Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 115, 2007

Vurdering af Planteværn Onlines økonomiske og miljømæssige effekt

13-09-2007

Planteværn Online (PVO) er et hjælpemiddel til at fastlægge bekæmpelsesbehovet for sprøjtning samt til anvisning af specifikke løsninger.  PVO’s løsningsforslag er valideret og fundet acceptable i såvel specifikke forsøg samt på baggrund af analyser af historiske forsøgsdata. PVO har et betydeligt ikke-realiseret potentiale for at reducere forbruget af herbicider, særligt i kornafgrøder. En sociologisk undersøgelse blandt landmænd, identificerede 3 beslutningstyper, som alle vurderede at PVO passede dårligt ind i deres beslutningsproces omkring plantebeskyttelse. Især PVO’s krav til detaljerede markregistreringer blev identificeret som en barriere i forhold til større  udbredelse.

Læs publikation