Uden for serie, 2007

Tekstilhåndbogen

04-09-2007

Håndbogen støtter tekstilvirksomheders udformning af strategi og handlingsplan for miljø, arbejdsmiljø og sociale forhold. Del A viser hvorfor en indsats er nødvendig. Del B gennemgår forskellige tiltag, der kan afhjælpe og forebygge problemer, bl.a. ledelsessystemer, rapportering og produktmærkning. Del C indeholder tjeklister, der vejleder virksomheden i indsamling af information i de forskellige dele af virksomheden og i overvejelser om hvilke tiltag virksomhedens strategi og handlingsplan skal indeholde.

Læs publikation