Miljøprojekt, 1190, 2007

Nordvestjysk Erhvervsråds vækstgruppeforløb i kemikaliestyring 2006 til 2007

28-09-2007

Formålet med projektet var at forberede virksomheder i det nordvestjyske område til at kunne håndtere de krav, de bliver stillet overfor efter implementeringen af REACH, samt generelt at give virksomhederne praktiske redskaber til systematisk og målrettet at arbejde med kemikaliestyring. Projektforløbet har bestået af seminarer, og imellem de enkelte seminarer løste deltagerne hjemmeopgaver, der omhandlede de teoretiske emner, der blev behandlet på det foregående seminar.

Læs publikation