Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 112, 2007

Miljøvenlige genmodificerede afgrøder? Vil landmændene have dem, og vil de blive brugt til gavn for naturen?

19-09-2007

Denne rapport konkluderer, at indførelsen af glyphosatresistente genmodificerede afgrøder ikke vil have de miljømæssige fordele visse tilhængere har stillet i udsigt. Årsagen skal primært findes i landmændenes tankegang og motivation i forhold til planlægning af driften. På kort sigt vil der dog være mindre positive effekter som følge af en lidt senere sprøjtning samt lidt færre sprøjtninger. Samtidig tyder meget dog på at man ønsker at supplere glyphosat med visse traditionelle midler.

Læs publikation