Miljøprojekt, 1188, 2007

Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning

13-09-2007

Rapporten er rettet mod kommuner, der ønsker at foretage en risikoscreening for klimaændringers betydning for oversvømmelser i byområder. Vejledningen er rettet mod hele den kommunale administration. Arbejdet er tværfagligt og kræver inddragelse af især forsyninger, byplanlæggere, miljømyndighed og beredskabsområdet.

Læs publikation