Miljøprojekt, 1187, 2007

Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning

13-09-2007

Rapport afrapporterer en analyse af de konkrete konsekvenser, som de forventede antropogene klimaændringer medfører på byområder i Danmark med fokus på forøgede ekstreme regnmængder og stigende ekstreme havvandsstande. Analysen er udført som cases på Roskilde by og Aalborg/Nørresundby.

Læs publikation