Miljøprojekt, 1181, 2007

Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet

13-09-2007

Der er foretaget en sammenstilling af basisviden om regulering, anvendelser, forureningskilder og forekomst i vandmiljøet af 33 kemiske stoffer, som er prioriteret under vandrammedirektivet. Behovet for yderligere national regulering til opfyldelse af kommende EU-lovgivning på området er vurderet.

Læs publikation