Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26, 2007

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

10-09-2007

Formålet er at optimere vandforsyningernes valg af pesticidanalyser i forbindelse med kontrollen af grundvand og drikkevand. Projektet sammenfatter således pesticidanalyser fra vandforsyningerne i GEUS' database (Jupiter Databasen), og diskuterer i forlængelse sammenhænge mellem bl.a. geologi og fund af stofferne. Udover pesticidanalyser fra DK indeholder rapporten en oversigt over udenlandske pesticidanalyser.

Læs publikation