Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5, 2007

Vejledning om pipelines til olieprodukter

26-10-2007

Vejledning omhandler primært de tekniske forhold omkring etablering og drift af pipelines, herunder egenkontrol af tæthed. Hovedvægten er lagt på eksisterende pipelines og driften af disse. Med vejledningen kan tilsynsmyndigheden også få indsigt i de væsentligste regler, der kan være relevante for pipelines.

Læs publikation