Miljøprojekt, 1193, 2007

Termisk assisteret oprensning af høfdedepotet, Høfde 42, Harboøre Tange

18-10-2007

Rapporten beskriver et litteraturstudie om termiske oprensningsmetoder set i forhold til en forurening med pesticider på Høfde 42. Endvidere beskrives udførte treatabilityforsøg med termiske metoder på vand og sediment fra høfdedepotet. På baggrund af resultater fra litteraturstudie og treatabilityforsøg er mest egnede termiske afværgeløsning udvalgt og to mulige fuldskalaløsninger er beskrevet. Der afsluttes med anbefalinger til pilotprojekter ved anvendelse af enten damp eller termisk ledningsevne.

Læs publikation