Miljøprojekt, 1183, 2007

Resistens hos brune rotter

31-10-2007

Hvad betyder resistens hos rotter - og i hvilke dele af landet er det nødvendigt at bruge de stærkeste midler? I 2006 satte Danmarks JordbrugsForskning, Skadedyrlaboratoriet, fokus på rotter fra Ringkjøbing og Frederiksborg Amter. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev fundet hos rotter fra hovedparten af de deltagende kommuner i Ringkjøbing Amt, mens Frederiksborg Amt må karakteriseres som en region med meget lidt resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse.

Læs publikation