Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 113, 2007

Modeller af pesticideksponeringer i danske frugtplantager og væksthuse samt værnemidlers effektivitet

04-10-2007

Danske modeller af pesticideksponeringer i frugtplantager samt i væksthuse til brug for Miljøstyrelsen ved risikovurderingerne under godkendelsesproceduren af pesticider. Undersøgelserne er gennemført ude i frugtplantagerne og i væksthusene så praksisnært som muligt med medarbejderne som forsøgspersoner. Eksponeringerne opsamles ved Whole body-metoden, tøjet klippes i stykker og koncentrationerne på de enkelte tøjdele bestemmes enkeltvis. Der er resultater fra fyldning og udsprøjtning, fra re-entry ved plukning af æbler samt fra flere forskellige arbejdssituationer under håndteringen af planterne i væksthusene. Resultaterne giver mulighed for at kunne vurdere hvor på kroppen, der bør ydes mest opmærksomhed ved valg af værnemidler. Som ventet viser resultaterne en spredning, men generelt er danske pesticidarbejdere godt beskyttet ved anvendelse af de angivne værnemidler. Ved de 4 scenarier modtager hænderne den største eksponering i forhold til hudoverfladen.

Læs artikel

Databaser re-entry frugtplantager hænder (excel)

Databaser re-entry frugtplantager krop (excel)

Databaser re-entry væksthuse (excel)

Databaser sprøjtning frugtplantager (excel)

Databaser sprøjtning væksthuse (excel)

Læs publikation