Miljøprojekt, 1180, 2007

Metoder til samfundsmæssig vurdering af miljøeffektiv teknologi

31-10-2007

Rapportens formål har været at afsøge den samfundsøkonomiske metodes anvendelighed og eventuelle begrænsninger, når man ønsker at belyse de samfundsmæssige implikationer af innovation af miljøeffektiv teknologi samt at afprøve metoden på fire cases.

Læs publikation