Miljøprojekt, 1200, 2007

Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter

22-10-2007

Ved hjælp af søgemaskiner er der fundet kemiske analysemetoder for stoffer, som er reguleret i kosmetikbekendtgørelsen Der er søgt i kvalitetssikret litteratur i videnskabelige tidsskrifter.

De fundne metoder er offentligt tilgængelige fra danske forskningsbiblioteker. Søgningen er foretaget på 5 sprog. Det kan dog ikke udelukkes, at der eksisterer metoder, som ikke er fundet ved den anvendte søgeprofil.

Metoderne er udviklet til eller kontrolleret i kosmetiske produkter. Metoderne er moderne metoder, hvor der ofte anvendes kombinationer af analyseteknikker.Metoderne er udviklet som rutinemetoder, hvor der er lagt vægt på korte analysetider.

Ud af de i alt 1635 stoffer, der er reguleret i bekendtgørelsen, samt de 22 farvestoffer Kommissionen har forbudt den 20/7 2006, er der fundet analysemetoder for 348 stoffer. I enkelte tilfælde vil MST, hvor det findes nødvendigt for kontrollen af særlige produkter, prioritere udvikling af nye analysemetoder.

Læs publikation