Miljøprojekt, 1194, 2007

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42

18-10-2007

Denne rapport vedrører vurdering af mulighed for oprensning af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved høfde 42 med kemisk oxidation - fase 1. Rapporten omfatter (1) Vidensindsamling om anvendelse af in-situ kemisk oxidation, (2) Begrænsede laboratorieforsøg til at belyse effekten af kemisk oxidation (3) Forslag til fuldskalaoprensning med kemisk oxidation og (4) Forslag til pilotforsøg med kemisk oxidation.

Læs publikation