Miljøprojekt, 1195, 2007

In situ biologisk nedbrydning som oprensningsmetode ved Høfde 42

18-10-2007

Litteraturgennemgang og feltundersøgelser viser, at størstedelen af forureningen i depotet ved Høfde 42 er bionedbrydelig. Lav pH og høje forureningskoncentrationer visse steder i depotet kan måske hæmme nedbrydningen, hvilket bør undersøges ved laboratorieundersøgelser. Den nødvendige ilt til nedbrydningen kan tilsættes ved bioventilering eller air sparging. Der er udarbejdet et foreløbigt skitseprojekt samt forslag til pilotforsøg for et oprensningsprojekt, som i fuldskala skønnes at koste ca. 20 mio. kr.

Læs publikation