Miljøprojekt, 1189, 2007

Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

16-10-2007

Rapporten tager det første skridt på vejen til en bedre regulering ved tilslutning af hospitalsspildevand til renseanlæg. Rapporten indeholder dels en opdatering af viden om lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand, dels viden om renseeffektivitet og mulige teknologier til forbehandling af hospitalsspildevand. Efterfølgende er denne viden sammenholdt for at identificere de lægemiddelstoffer, der potentielt kan medføre effekter på vandmiljøet.

Læs publikation