Miljøprojekt, 1196, 2007

Basisk Hydrolyse – Indledende Laboratorieforsøg & Forslag til Demonstration i Pilotskala

18-10-2007

Rapporten beskriver litteraturstudier og laboratorieforsøg med basisk hydrolyse overfor forureningen fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Resultaterner tyder på, at basisk hydrolyse medfører nedbrydning af forureningen, så den bliver vandopløselig og dermed tilgængelig for biologisk nedbrydning eller oppumpning. Der er angivet forslag til pilotforsøg og indledende økonomisk overslag for fuldskaloprensning med metoden.

Læs publikation