Miljøprojekt, 1197, 2007

Afgravning, transport og kontrolleret deponering af forurenet sediment fra Høfde 42

18-10-2007

83166|92854|97420|83070

Rapporten beskriver anvendelse af afværgemetoder baseret på afgravning eller anden form for fysisk fjernelse af forureningen overfor forureningen ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Der er angivet beskrivelse af pilotprojekt samt indledende økonomisk overslag for fuldskala oprensning med metoden.

Læs publikation