Miljøprojekt, 1192, 2007

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

05-11-2007

Undersøgelsen sætter fokus på skorstenens betydning for forurening fra brændeovne og brændekedler, herunder skorstenstræk, spredningsforhold mv. Undersøgelsen gennemgår endvidere lovgivningen på området - i Danmark og i udvalgte andre lande.

Læs publikation