Miljøprojekt, 1204, 2007

Status for LCA i Danmark 2003

09-11-2007

Vejledningen er tværgående og samler op på de resultater, der er opnået i metode- og konsensusprojektet om livscyklusvurderinger i perioden 1998-2003. Vejledningen giver samtidig råd til beslutningstagere og brugere af LCA og vejleder om de valg, der skal træffes inden og/eller i forbindelse med LCA-arbejde.

Læs publikation