Miljøprojekt, 1201, 2007

Screening af bassinvand for kemiske biprodukter

06-11-2007

Rapporten viser, at måleteknologien, membran-inlet-massespektroskopi, kan anvendes til at påvise andre nedbrydningsprodukter end trihalomethaner. Metoden kunne ved undersøgelser af bassinvandet i forskellige svømmebade påvise stofferne: cyanogenklorid og dichloroacetonitril. Stofferne blev ikke fundet i niveauer, der udgør en sundhedsmæssig risiko. Undersøgelsen viste endvidere, at der kan være en sammenhæng mellem et stort indhold af organdisk stof og tilstedeværelse af nedbrydningsstoffer. Ligeledes tyder det på, at organisk stof kan være en god indikator for indholdet af nedbrydningsprodukter.

Læs publikation