Miljøstyrelsens miljøredegørelse 2006

21-11-2007

I Miljøredegørelsen afrapporteres resultatet af Miljøstyrelsens interne kvalitets- og miljøarbejde i 2006. Opgørelserne viser, at vi i 2006 bruger mindre vand og er blevet en smule mere energieffektive. Der har i 2006 været en stigning i varme- og papirforbrug og vi producerer lidt mere affald.

Vi har stort set opfyldt de mål vi satte i handlingsplanen for 2006. Der er udarbejdet en vejledning i god sagsbehandling, været fokus på grønne indkøb og vi har reduceret den totale mængde af taxature. Vi har dog ikke helt nået vores reduktionsmål med hensyn til antallet af korte taxature, så vi arbejder videre med dette i 2007.

Siden Miljøstyrelsen blev EMAS certificeret i 2003 er det lykkes at reducere de direkte miljøpåvirkninger år for år. EMAS er et kvalitets- og miljøledelsessystem, der systematiserer overvågning og opfølgning på kvaliteten af drift og produktion. Hermed synliggøres områder, hvor der er mulighed for forbedring, både med hensyn til at mindske miljøpåvirkningen og for at højne kvaliteten af arbejdet.