Miljøprojekt, 1203, 2007

Kan man tjene penge på ren luft?

28-11-2007

Rapporten kortlægger danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening. Der er identificeret 37 virksomheder på området med i alt ca. 11.700 beskæftigede. Virksomhederne er internationalt orienterede og har et relativt højt vidensniveau. Der peges på begrænsning af luftforurening fra biler, skibe, kulfyrede kraftværker samt brændeovne som områder, hvor der er et miljømæssigt og økonomisk potentiale, og der gives anbefalinger til forbedring af rammevilkårene.

Læs publikation