Vildtinformation 2007

Vildtinformation 2007 forside
05-03-2007

Årets udgave af Vildtinformation handler bl.a. om Vildtforvaltningsrådets arbejde i 2006, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og kronvildtgruppernes arbejde.

Vildtinformation 07 indeholder artikler om de nye ændringer i bekendtgørelserne der er på vej, Vildtforvaltningsrådets arbejde i 2006, en artikel om Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og deres formidling af natur og jagt, kronvildtgruppernes arbejde, den nye hjemmeside for vildtudbytteindberetning samt lidt reklame for den nye riffelfilm og meget, meget mere.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøstyrelsens Informationscenter.

Forfattere: Karsten Due, Anne Tortzen, Dansk Skovforening, Mads Flinterup, Aksel Bo Madsen, Henrik Lykke Sørensen, Tommy Asferg, Sandor Hestbæk Markus, Henning Noer.

Emneord: Jagttider, udsætning, Vildtforvaltningsrådet, Jagtformidling, Eftersøgning, Vådområder, Indberetning, Vildtudbytte, Minkbekæmpelse, Riffelfilm

Læs publikation