Miljøprojekt, 1159, 2007

Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder

23-03-2007

Rapporten indeholder forslag til projekter til at afklare forureningsrisikoen ved pladser, hvor der tidligere er påfyldt pesticider og hvor påfyldningsudstyret er skyllet.

Læs publikation