Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 2/2007

Screening af andre landes virkemidler og tiltag inden for landbrugssektoren

07-03-2007

Rapporten præsenterer nuværende og fremtidige teknologier/virkemidler til reduktion af drivhusgasudslip fra landbrugets planteproduktion, animalsk produktion og bioenergi i Canada, Holland, Frankrig, New Zealand, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Der er ikke fundet virkemidler hvis primære formål har været at reducere drivhusgasudslippet, men i højere grad at regulere andre landbrugsrelaterede miljøproblemer.  Med udtagelse af bioenergiområdet findes der kun få samfundsøkonomiske beregninger.

Læs publikation