Miljøprojekt, 1158, 2007

Risikovurdering af pesticidpunktkilder

23-03-2007

Formålet med projektet er at sætte risikovurderingen af pesticidpunktkilder på gårdspladser i system. Undersøgelsen bygger på undersøgelser af forureningsudbredelsen på 5 lokaliteter litteraturstudier og interview af grundejere om deres praksis vedr.  pesticider, herunder anvendte mængder, hvor den potentielle kilde-styrke bestemmes.

Læs publikation