Miljøprojekt, 1148, 2007

Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2007

Denne rapport belyser muligheden for at anvende stimuleret in situ reduktiv deklorering som afværgeteknologi i forhold til danske lokaliteter, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Der er gennemført et pilotprojekt med stimuleret reduktiv deklorering i et aktivt system med lovende resultater. Projektet har vist, at det er muligt at designe, etablere og drive et aktivt system med oppumpning og recirkulation af grundvand tilsat donor.

Læs publikation