Miljøprojekt, 1152, 2007

Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala

23-03-2007

Rapporten omhandler udvikling af en pesticiddatabase og et risikovurderingsværktøj til brug i forbindelse med arbejdet med pesticidpunktkilder i forhold til grundvandsforurening. Pesticiddatabasen er en database over pesticiders fysisk-kemiske egenskaber samt deres spredning og skæbne i miljøet. Risikovurderingsværktøjet beregner pesticidbelastningen og transport i et opland til et vandværk.  Både databasen og risikovurderingsværktøjet er web-baseret.

Læs publikation