Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 107, 2007

Kolloid-faciliteret transport af glyphosat og pendimethalin

08-03-2007

Glyphosat og pendimethalin kan transporteres med porevandet gennem 50cm lange jordsøjler.  Udbragt på søjler udtaget fra pløjet jord var ca.  70% af det transporterede pesticid bundet til kolloider.  Glyphosat sprøjtet på minimalt bearbejdet jord dækket med halmrester og mos blev overvejende transporteret i opløst form, fordi glyphosaten ikke sorberede til planteresterne. Der blev ikke opnået kemisk ligevægt under transporten. Strømningerne er allerede i få cm's dybde koncentreret i få makroporer i jordsøjlerne.

Læs publikation