Miljøprojekt, 1146, 2007

Forundersøgelser til pilotprojekt om stimuleret reduktiv deklorering

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-03-2007

Denne rapport beskriver resultaterne af forundersøgelser til anvendelsen af teknikken "stimuleret in situ reduktiv deklorering".  Forundersøgelser er sket på en lokalitet i Odense mhp. at vurdere om lokaliteten er egnet til afprøvning af oprensningsmetoden i et efterfølgende pilotprojekt. Undersøgelserne har omfattet både felt- og laboratorieundersøgelser.

Læs publikation