Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/2007

Erfaringsopsamling inden for tilladelser til videregående vandbehandling

02-03-2007

Formålet med projektet var at opsamle amternes erfaringer med at behandle ansøgninger om videregående vandbehandling på almene vandværker og undersøge, hvordan den hidtidige praksis på området har været.  Det var ønsket, at projektet skulle skabe overblik over afgørelserne, så de nye kommuner fik et udgangspunkt for sagsbehandlingen, der også kunne bruges som inspiration til at indhente yderligere oplysninger. Hovedkonklusionen er, at afgørelserne er præget af individuel sagsbehandling.  Undersøgelsen skaber imidlertid overblik over omfanget af sager om videregående vandbehandling, hvilke problemstoffer og behandlingsmetoder, der har været søgt om behandling for samt i nogen omfang de begrundelser og lokale hensyn, der skal overvejes i hver enkelt konkret sag.

Læs publikation