Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 4/2007

Afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller -kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld (gasudslip) på risikovirksomheder

22-03-2007

Rapporten beskriver mulighederne for at etablere "standardværktøjer og/eller -kriterier" til brug for risikomyndighedernes vurdering af de sundheds- og miljørisici, der kan opstå ved større uheld på risikovirksomheder. Dette gøres på baggrund af en beskrivelse af forekomsten af toksiske stoffer i Danmark, risikoscenarier og uheldsformer ved gasudslip, toksicitetskriterier, modeller og værktøjer til gasspredningsberegning og anvendelse af spredningsberegninger. Rapporten afsluttes med anbefalinger relateret til udviklingen af standardværktøjer og -kriterier.

Læs publikation