Miljøprojekt, 1171, 2007

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2006

29-05-2007

Opgørelsen af pesticidforbruget i staten, amterne og kommunerne i 2006 er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført af Skov & Landskab, KU. Undersøgelsen er udført for Miljøstyrelsen på baggrund af den aftale, der blev indgået i 1998 mellem Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner om udfasning af pesticider på offentlige arealer. Undersøgelsen viser, at kommuner, amter og stat er nået langt med udfasningen af pesticider på de offentlige arealer. Det opgjorte forbrug er faldet fra 28,8 tons aktivt stof i 1995 til ca. 5,1 tons aktivt stof i 2006.

Læs publikation