Miljøprojekt, 1172, 2007

Randzoner og andre pesticidfrie beskyttelsesstriber i dyrkede arealer

14-05-2007

Intensivt landbrug har negativ indvirkning på plante- og dyreliv. En gennemgang af eksisterende viden om randzoner og markstriber viser, at de kan bidrage væsentlig til at forbedre biodiversiteten særlig i mere monotone landbrugsområder.  Der mangler viden om disse struktureres biodiversitetseffekter og indflydelse på markdrift og udbytte afhængigt af deres dimensioner, tilstand og konnektivitet.  Desuden mangler der viden om befolkning og jordbrugeres opfattelse og mulige virkemidlers effekt og omkostninger.

Læs publikation