Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2007

Miljøtilsyn 2005

09-05-2007

Den årlige tilsynsredegørelse indeholder en sammenfatning af kommuners, amters og de statslige miljømyndigheders indberetninger om miljøtilsynet med virksomheder og landbrug i 2005.  Indberetningerne omfatter godkendelser, tilsyn, anvendte ressourcer, opkrævet brugerbetaling og håndhævelser.

Læs publikation