Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 20/2007

BAT for olie- og gasraffinaderier

21-05-2007

Denne rapport indeholder en gennemgang og vurdering af, om der i EU's BREF-dokument "Best Available Techniques for Oil and Gas Refineries" er forhold og metoder, der kan være i konflikt med gældende dansk lovgivning. Det har i særlig grad været hensigten at afdække eventuelle uoverensstemmelser og anføre forklaringer på, hvordan myndighederne bør forholde sig hertil. Der er samtidig udarbejdet en kort og systematisk oversigt over de BAT-løsninger, der præsenteres i BREF-dokumentet.

Læs publikation