Miljøprojekt, 1170, 2007

Afprøvning af immunoassaymetode til bestemmelse af PAH-indhold i jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

14-05-2007

Projektet omhandler afprøvning af immunoassaymetoden til bestemmelse af indhold af PAH i jordprøver.  Metoden kan i henhold til udvalgte koncentrations¼intervaller klassificere indholdet af PAH i jorden.  Resultaterne fås inden for få timer. Metoden kan ikke erstatte de akkrediterede analyser og vil kun give en økonomisk fordel, såfremt priser på de tilsvarende akkrediterede analyser er mere end 2 gange prisen for analyser udført med testkittet, hvilket ikke p.t.  er tilfældet.

Læs publikation