Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22, 2007

Omkostningseffektive tiltag i de ikke-kvotebelagte sektorer

11-06-2007

Rapporten beskriver status for overvejelser om potentialet for og omkostningerne ved at reducere udledningen af drivhusgasser uden for den kvoteomfattede sektor.  De sektorer, som er undersøgt er: transportsektoren, landbrugssektoren, skovbruget, affaldssektoren, og industrigasserne samt den ikke kvotebelagte del af energisektoren og industrien, herunder energiproduktion på anlæg mindre end 20 MW indfyret effekt, mindre industrivirksomheder og husholdningerne energiforbrug. Der er undersøgt over 30 forskellige virkemidler i rapporten. Analysens resultater indgår som baggrund for Danmarks nationale kvoteallokeringsplan for 2008-12, men der er ikke taget stilling til evt.  implementering af de enkelte tiltag omtalt i rapporten. I forbindelse med udarbejdelsen af den nationale energistrategi kan der fremkomme yderligere omkostningseffektive, indenlandske tiltag.

Læs publikation