Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 9: Vissenbjerg, Kildebjerg Syd

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da der ikke er et sammenhængende magasin, og en entydig strømningsretning i grundvandet.

Læs publikation