Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 8: Bogense, Vestergade 25A

13-06-2007

Konceptet må betegnes som anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da magasinet trods inhomogenitet er sammenhængende. Den først registrerede afvigende strømningsretning skyldes et langsomt reagerende pejlefilter. Der er lokaliseret en forureningsfane fra en kendt (rest)forurening på lokaliteten

Læs publikation