Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 7: Kerteminde, Fynshovedvej 290

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da der ikke er et sammenhængende magasin. Det øvre grundvand er lokaliseret i moræneler, hvor der må forventes grundvandsstrømning i sprækkerne.

Læs publikation