Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 5: Odense, Vollsmose Allé 2

13-06-2007

Konceptet må betegnes som anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da magasinet er sammenhængende og der kun er registreret lille variation i strømningsretning og gradient. Herudover er der lokaliseret en forureningsfane fra en kendt restforurening på lokaliteten.

Læs publikation