Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 4: Odense, Hjallelsevej

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da der tilsyneladende ikke er et sammenhængende magasin. Herudover er der et næsten horisontalt grundvandsspejl (meget lille gradient) under og sydøst for lokaliteten. Der er fundet lave indhold af MTBE i faneboringerne. På den anden side kan det på grund af formodede skiftende strømningsretninger ikke udelukkes, at der findes en kraftigere forurening med MTBE længere mod vest og nordvest.

Læs publikation