Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 3: Svendborg, Bjerrebyvej 100

13-06-2007

Konceptet er ud fra et hydrogeologisk synspunkt anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da magasinet er sammenhængende og der kun er registreret lille variation i strømningsretning og gradient. Der er tidligere truffet svag forurening i jord og grundvand ved kilden, men denne er ikke verificeret ved den aktuelle undersøgelse. Hvorvidt dette skyldes, at kilden er ophørt (konceptet tager ikke højde for en "vandrende" fane) eller om forureningen er fortyndet/nedbrudt vides ikke.

Læs publikation